bionur europe

Toename van vrij opneembare nutriënten in teeltaarde

Bionur-Europe heeft recent een studie afgerond bij Proeftuin Zwaagdijk. Bij deze proef werd uitgegaan van zaaigoed en zijn de jonge planten uitgezet in bakken met teeltaarde. De studie was gericht op het onderzoeken van de effecten van het gebruik van Bionur en het optimaliseren van de wijze van toediening.

Bionur is een natuurlijk product dat kan worden toegepast in de biologische en traditionele teelt. De grote hoeveelheid amino- en foliumzuren (de DNA-regelaar) in Bionur stimuleert een sterke plantengroei en stofwisseling.

De proeven lieten zien dat de beste resultaten kunnen worden behaald bij een driewekelijkse onderhoudsdosering met Bionur. Na een aantal weken werden de verschillen tussen de met Bionur behandelde en onbehandelde groepen duidelijk:
– toename van de vrij opneembare nutriënten in de teelaarde van de Bionur groep
– in de teelaarde van de Bionur groep worden geen opkomende schimmels waargenomen.

De foto laat de opzet van de proef zien. De tabel toont de toename van vrij opneembare nutriënten t.o.v. de controle groep en als functie van de Bionur concentratie.  In de Bionur groepen zijn de NPK waardes verhoogt met rond de 30%!

“De resultaten onderschrijven de werking van Bionur als verbeteraar van het microbiële groeiklimaat van de plant. Bionur zorgt voor een betere omzetting van het organisch materiaal in de teeltaarde en daarmee voor een toename van de vrij opneembare nutriënten.  In feite zou hierdoor in een teelt kunnen worden overgegaan op een lagere reguliere NPK dosering”, verklaart Bionur. “Het ontbreken van schimmels op de aarde laat het drukkende effect zien van Bionur op infecties. Deze eigenschap is ook waargenomen bij eerdere proeven met komkommer en tomaten op steenwol.”

Bionur wordt met succes toegepast in Europa in diverse teelten. Bionur-Europe introduceert het product nu ook op de Nederlandse markt.

Bron: http://www.groentennieuws.nl/artikel/133936/Toename-van-vrij-opneembare-nutri%C3%ABnten-in-teeltaarde

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *