groentenieuws

Bionur-Europe rondt proef af: Druiven in kas heel seizoen resistent tegen meeldauw

Bionur-Europe heeft recent met succes een praktijkproef afgerond in Huissen. Huissen kent een rijke historie in de druiventeelt en in een aantal monumentale kassen worden op kleinschalige wijze druiven geteeld. De proef was gericht op het onderdrukken van meeldauw middels het preventief behandelen met Bionur. Resultaten werden vergeleken met de klassieke preventieve behandeling (verdamping) met zwavel. De proef werd uitgevoerd met blauwe druiven en de groepen werden over een periode van 5 maanden gevolgd.

De proef liet zien dat de meeldauw tijdens het gehele groeiseizoen preventief kan worden onderdrukt middels een twee- tot driewekelijkse dosering met Bionur. Terwijl vroeger en in de referentie-kassen wekelijks een klassieke behandeling met zwavel noodzakelijk was, kon nu worden volstaan met een eenvoudige bladbespuiting met Bionur. Na een aantal maanden werden de verschillen tussen de met Bionur behandelde en zwavel behandelde groepen reeds duidelijk:

  • Ondanks een hoge meeldauw infectiedruk tijdens de natte voorzomer, werd de meeldauw volledig door Bionur onderdrukt;
  • In de Bionur-kas waren geen vlekken op de druiven waarneembaar als gevolg van het intense gebruik van zwavel;
  • In de Bionur-kas was geen oogstverlies als gevolg van het wegsnoeien van door meeldauw aangetast blad of trossen;
  • Bionur spaart op arbeid aangezien met een twee tot driewekelijkse dosering kan worden volstaan;
  • De behandeling met Bionur is zeer gebruikersvriendelijk en wordt in tegenstelling tot de zwavelbehandeling niet als onaangenaam ervaren.

De resultaten onderschrijven de werking van Bionur als verbeteraar van het microbiële groeiklimaat van de plant. Als gevolg hiervan is er verbeterde opname van nutriënten, is er een krachtige bladstand en verhoogde resistentie tegen infecties.

Bionur wordt al toegepast in Europa in diverse teelten. Bionur-Europe introduceert het product nu ook op de Nederlandse markt.

Bron: http://www.groentennieuws.nl/artikel/147764/Druiven-in-kas-heel-seizoen-resistent-tegen-meeldauw 

groentennieuws

Pilot met komkommer op steenwol

Na een reeks van succesvolle studies bij Proeftuin Zwaagdijk is Bionur Europe in samenwerking met Horticoop gestart met een commerciële pilot met komkommer op steenwol. Deze vindt plaats op Demokwekerij Westland in Honselersdijk.

 bionur

De pilot zal telers in de gelegenheid stellen kennis te maken met Bionur als biostimulant en met de wijze van dosering in verschillende teelten.

Tevens zullen tijdens de Gewasbeschermingsdagen op 19 april medewerkers van Bionur Europe en Horticoop aanwezig zijn voor een persoonlijke toelichting.

Bron: http://www.groentennieuws.nl/

bionur europe

Toename van vrij opneembare nutriënten in teeltaarde

Bionur-Europe heeft recent een studie afgerond bij Proeftuin Zwaagdijk. Bij deze proef werd uitgegaan van zaaigoed en zijn de jonge planten uitgezet in bakken met teeltaarde. De studie was gericht op het onderzoeken van de effecten van het gebruik van Bionur en het optimaliseren van de wijze van toediening.

Bionur is een natuurlijk product dat kan worden toegepast in de biologische en traditionele teelt. De grote hoeveelheid amino- en foliumzuren (de DNA-regelaar) in Bionur stimuleert een sterke plantengroei en stofwisseling.

De proeven lieten zien dat de beste resultaten kunnen worden behaald bij een driewekelijkse onderhoudsdosering met Bionur. Na een aantal weken werden de verschillen tussen de met Bionur behandelde en onbehandelde groepen duidelijk:
– toename van de vrij opneembare nutriënten in de teelaarde van de Bionur groep
– in de teelaarde van de Bionur groep worden geen opkomende schimmels waargenomen.

De foto laat de opzet van de proef zien. De tabel toont de toename van vrij opneembare nutriënten t.o.v. de controle groep en als functie van de Bionur concentratie.  In de Bionur groepen zijn de NPK waardes verhoogt met rond de 30%!

“De resultaten onderschrijven de werking van Bionur als verbeteraar van het microbiële groeiklimaat van de plant. Bionur zorgt voor een betere omzetting van het organisch materiaal in de teeltaarde en daarmee voor een toename van de vrij opneembare nutriënten.  In feite zou hierdoor in een teelt kunnen worden overgegaan op een lagere reguliere NPK dosering”, verklaart Bionur. “Het ontbreken van schimmels op de aarde laat het drukkende effect zien van Bionur op infecties. Deze eigenschap is ook waargenomen bij eerdere proeven met komkommer en tomaten op steenwol.”

Bionur wordt met succes toegepast in Europa in diverse teelten. Bionur-Europe introduceert het product nu ook op de Nederlandse markt.

Bron: http://www.groentennieuws.nl/artikel/133936/Toename-van-vrij-opneembare-nutri%C3%ABnten-in-teeltaarde

Groentenieuws

“Beter microbieel leven in steenwol jonge tomatenplanten” – Bionur op de Groentenieuws website

“Het begin van de teelt is van vitaal belang voor het succes gedurende het hele seizoen. Bionur-Europe heeft daarom recent onderzoek gedaan naar toepassing van het middel in jong plantgoed. De proeven werden uitgevoerd bij Proeftuin Zwaagdijk en volgen op een eerdere proef met zaailingen.

“De studie was gericht op het verbeteren van het microbiële leven bij teelt op steenwolmatten en het optimaliseren van de wijze van toediening”, vertelt Bionur. “De proef werd opgezet met cherrytomaat en de groepen werden over een periode van drie maanden gevolgd.”

Na een aantal weken werden de verschillen tussen de behandelde en onbehandelde groepen duidelijk:
– beduidend betere kleuring van de behandelde groepen. De plant staat in haar ‘kracht’ en is fris groen. De onbehandelde groepen vertonen een vale kleur en slapte.
– resistentie tegen opkomende meeldauw infectie in de behandelde groep. Ondanks dat de met meeldauw aangetaste groep direct naast de met Bionur behandelde groep staat, vertoont de behandelde groep geen enkele aantasting.

De proeven lieten zien dat de beste resultaten kunnen worden behaald bij een twee- tot driewekelijkse onderhoudsdosering met Bionur.
opzet1
De opzet van de proef

opzet2
Links: BIONUR groep met fris en krachtig blad. Rechts: onbehandelde groep met opkomende meeldauw

“De resultaten onderschrijven de werking van Bionur als verbeteraar van het microbiële groeiklimaat van de plant. Als gevolg hiervan is er verbeterde opname van nutriënten en resistentie tegen infecties. Met deze proef is tevens aangetoond dat Bionur in praktijk kan worden gebracht bij een teelt op steenwol,” volgens Bionur Europe.
opzet3
Twee bladeren van rechts de door meeldauw aangetaste plant en links van de onaangetaste plant uit de Bionur groep.

Bionur wordt met succes toegepast in Europa in diverse teelten. Bionur-Europe introduceert het product nu ook op de Nederlandse markt.”

Bron: http://www.groentennieuws.nl/artikel/131746/Beter-microbieel-leven-in-steenwol-jonge-tomatenplanten

Screen Shot 2015-05-19 at 21.23.36

“Betere pH stabilisatie dankzij microbieel leven in steenwol”

Tholen – Een betere pH-stabilisatie in steenwol blokken en matten en een betere resistentie tegen opkomende meeldauwinfectie. Dat is te realiseren met een verbeterd, microbieel bodemleven, blijkt uit proeven van Bionur-Europe.

Het bedrijf heeft een studie afgerond bij Proeftuin Zwaagdijk. De studie was gericht op het verbeteren van het microbiële leven bij teelt op steenwol en de bijbehorende wijze van dosering van Bionur. De proef werd opgezet met tomaat en komkommer zaailingen en de groepen werden over een periode van 4 maanden gevolgd.

“De proeven lieten zien dat de beste resultaten kunnen worden behaald bij een twee- tot driewekelijkse onderhoudsdosering met Bionur”, vertelt Bionur. “Na een aantal weken werden de verschillen tussen de behandelde en onbehandelde groepen duidelijk”, vertelt Bionur. De pH-stabilisatie in de blokken en matten die behandeld zijn, was veel beter. “De pH bleef rond de 6,5 en de kleur van de blokken werd behouden.” Ook was de resistentie tegen opkomende meeldauwinfectie in de Bionur-groep beter.

 bionur1
De foto’s laten (i) de opzet van de proef zien, (ii) de frisse groene kleur op de met behandelde blokken en (iii) de komkommer met rechts de door meeldauw aangetaste plant en links de onaangetaste plant uit de Bionur groep.

bionur2
Bionur groep met frisse groene kleur op het blok en stabiele pH

“De resultaten onderschrijven de werking van Bionur als verbeteraar van het microbiële bodemklimaat en stabilisator van de pH”, verduidelijkt Schilder. “Als gevolg hiervan is er verbeterde opname van nutriënten en resistentie tegen infecties. Met deze proef is tevens aangetoond dat Bionur in praktijk kan worden gebracht bij een teelt op steenwol.”

bionur3
(iii)    Linker komkommer plant is uit BIONUR groep: geen aantasting door meeldauw

Bionur wordt met toegepast in Europa in diverse teelten. Bionur-Europe introduceert het product nu ook op de Nederlandse markt.

Bron: http://www.groentennieuws.nl/artikel/125689/Betere-pH-stabilisatie-dankzij-microbieel-leven-in-steenwol

bio2

Bionur-Europe sponsort studie Lentiz College

Bionur-Europe werd door het Lentiz College Maasland benaderd voor het ter beschikking stellen van Bionur voor een studie met geraniums. Daarbij werden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de principes van een microbieel groeibevorderend middel als bionur.

De samenstelling en werking van bionur sluit aan op de algemene leerstof over de vele biologische aspecten van plantengroei. Er werden proefjes gedaan die lieten zien wat er gebeurd als bacteriën uit de ‘dormant modus’ gaan en actief worden. Tevens werd het effect bekeken op de pH bij verschillende verdunningen.

Lees meer

Bionur in groentenieuws

Bionur geïntroduceerd op Nederlandse markt

Bionur is een natuurlijk product dat kan worden toegepast in de biologische en traditionele teelt. Het is een combinatie van meer dan 80 bestanddelen en bevat essentiële mineralen, sporen elementen, aminozuren, humuszuren, fulvinezuren en bacteriën. Bij toepassing in de grond breken de nuttige bacteriën in voedingsbestanddelen af tot microscopische deeltjes, die makkelijk en snel door de wortel worden opgenomen. Daardoor maakt de plant efficiënt gebruik van de voedingsstoffen voor een gezonde groei. De grote hoeveelheid amino- en foliumzuren (de DNA-regelaar) in Bionur stimuleert een sterke plantengroei en stofwisseling.

Bionur brengt het bodemleven terug in een natuurlijke balans, zorgt voor een verbeterde omzetting van organisch materiaal en toename van vrij opneembare nutriënten. De stof wordt in Europa met succes toegepast in diverse teelten. Bionur Europe introduceert het product nu ook op de Nederlandse markt. Voor meer informatie over BIONUR en de toepassing op uw gewas kunt terecht op www.bionur-europe.com.

Bron: http://www.groentennieuws.nl/